فنگ شویی

فنگ شویی چیست؟ فنگ شوی درمحیط زندگی آیا محیط زندگی راحتی دارید؟ آیا تمام جنبه های مورد نیاز زندگی شما در این محیط وجود دارد؟ آیا از رنگهای این فضا لذت می برید؟ به نظرتان این محیط بازتابی از سلامتی شما است؟محل زندگی شما چگونه روی روابط شما اثر دارد؟ اکثر انسانها نسبت به محیط…