لوازم خانگی پلوتون – نمایشگاه لوازم خانگی ۹۴

0ما را Follow کنید:

نکات در مورد طراحی غرفه

۱۲ نکته‌ مهم در طراحی غرفه‌های نمایشگاهی‌ ۱-غرفه خلولت ولی زیبا طراحی غرفه چیزی بسیار فراتر از پر کردن فضا با اشیای موجود در انبار سازمان است. بسیاری از کارفرماها در آخرین لحظاتی که باید به نمایشگاه بروند از واحد خدمات یا روابط عمومی می خواهند چیزهایی را برای بردن به نمایشگاه آماده کنند. در…